NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 270.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 270.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 250.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 250.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 250.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 250.0mm | ISO-500

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 270.0mm | ISO-800

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 300.0mm | ISO-500

 

 

찍어온지 두달만에 업로드....

 

가로사진은 1920x1080 바탕화면 사이즈 입니다.

클릭하면 커집니다.

 

Posted by 야옹이41

댓글을 달아 주세요


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 112.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/3.2 | 185.0mm | ISO-800


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 175.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 175.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 160.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 122.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 150.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/2.8 | 185.0mm | ISO-1000


Posted by 둘리[dooooly]

댓글을 달아 주세요

  1. Yejibabo 2013.05.25 11:08 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    레알 지젼........무슨 작품을 만들고 왔네여............ㅠㅠb

이전버튼 1 이전버튼

블로그 이미지
Yura's Day
Yesterday61
Today4
Total623,875

달력

 « |  » 2021.1
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

글 보관함