NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 150.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 150.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 150.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 150.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.2 | 185.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.5 | 185.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/3.5 | 175.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 185.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 185.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 160.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 175.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.2 | 175.0mm | ISO-1000


NIKON CORPORATION | Manual | Pattern | 1/800sec | F/3.2 | 185.0mm | ISO-1000


Posted by 둘리[dooooly]

댓글을 달아 주세요

  1. Yejibabo 2013.05.19 11:44 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    역시 축제를 살리는 유라!ㅋㅋㅋㅋㅋ 막 이래 돌 맞겠네ㅠㅠ 퓨퓨~


블로그 이미지
Yura's Day
Yesterday35
Today6
Total595,409

달력

 « |  » 2019.11
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

글 보관함